A bevásárlógaléria használatának feltételei Diomi.hu

1. Bevezető rendelkezések

 • 1.1. Ezeket a feltételeket (a továbbiakban: üzleti feltételek) az 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozzák. Törvény 1. -a. 89/2012. Sz., Módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) Kölcsönös jogai és kötelezettségei a társaság között 13 bytes, s.r.o., székhelye: Čatára Nebiljaka 499/2, 089 01 Svidník, cégazonosító szám: 47 622 717, bejegyezve az Eperjesi Járásbíróság kereskedelmi nyilvántartásába, Sro szakasz, ügyszám. A 30008/P (a továbbiakban: "Szolgáltató") és harmadik felek (a továbbiakban: "Felhasználó"), amelyek a Szolgáltató https://www.diomi.hu (a továbbiakban: Weboldal).
 • 1.2. A felhasználási feltételek szövegét a szolgáltató folyamatosan módosíthatja vagy kiegészítheti. A változások a weboldalon való közzétételükkor lépnek hatályba.
 • 1.3. A Diomi® nem online áruház, és nem felel a különbségekért a partnerek által szolgáltatott adatokhoz képest eltérő tartalom esetén. A weboldalon közzétett információk csak tájékoztató jellegűek. A vásárlás előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze az online áruház webhelyén található információkat, beleértve a harmadik felek által meghatározott feltételeket is, amelyekért a Diomi® nem felelős.

2. Szolgáltatási szerződés megkötése

2.1. Szolgáltatási feltételek

 • 2.1.1 A Szolgáltatót nem kell nyújtania a Szolgáltatónak, ha annak nyújtását akadályozzák a felhasználó vagy más személyek akadályai. Így a szolgáltatónak nem kell nyújtania a szolgáltatást, különösen áramkimaradás, adathálózat-leállás, harmadik fél által okozott egyéb hiba vagy vis maior esetén.
 • 2.1.2. A szolgáltatás nyújtása megszakadhat, ideiglenesen korlátozható, megszakítható vagy minőségi minősége csökkenhet.

2.2. A szolgáltatás használata

 • 2.2.1. A szolgáltatás csak a felhasználók számára érhető el. A felhasználó nem jogosult harmadik fél számára engedélyezni a szolgáltatás használatát a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 • 2.2.2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató nem viseli a törvény 5. §-ának rendelkezéseivel összhangban. 480/2004. Coll., Az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról (az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény) módosított formában a felhasználók által tárolt információk tartalmáért való felelősség. A felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a szolgáltató nem felelős a felhasználó jogellenes cselekedeteiért.
 • 2.2.3. A felhasználó nem végezhet olyan tevékenységet, amelynek célja a szolgáltató szerverének működésének megakadályozása vagy korlátozása, amelyen a szolgáltatást működtetik, és nem végezhet más támadásokat a szerveren, és nem segíthet harmadik felet ilyen tevékenységben. A felhasználó nem használhatja a felhasználói fiókot és a szolgáltatást olyan módon, amely indokolatlanul korlátozná a szolgáltató többi ügyfelét a szolgáltatás használatában, vagy egyéb módon indokolatlanul korlátozná a szolgáltatót. Különösen a felhasználó nem teheti meg automatikus kérésekkel a szolgáltató szerverét, amelyen a szolgáltatást működtetik.
 • 2.2.4. A felhasználó a szolgáltatási mechanizmusokon belül nem használhat olyan eszközöket, szoftvereket vagy eljárásokat, amelyek negatívan befolyásolhatják vagy negatívan befolyásolhatják a szolgáltató berendezésének működését, az internet vagy más internethasználók biztonságát.

3. A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

 • 3.1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a webhelyet alkotó számítógépes programokat szerzői jog védi. A felhasználó vállalja, hogy nem végez semmilyen tevékenységet, amely lehetővé teheti őt vagy harmadik feleket, hogy illetéktelenül beavatkozjanak a számítógépes programokba, vagy olyan számítógépes programokat használhassanak, amelyek tulajdonjoga vagy felhasználója a szolgáltató.
 • 3.2. A Szolgáltatót a felhasználóval szemben semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint. 1 levél e) pontja.

4. Adatvédelmi irányelvek

 • 4.1. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogi oka az a tény, hogy az ilyen feldolgozás az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez vagy az adatkezelő intézkedéseinek végrehajtásához szükséges az ilyen szerződés megkötése előtt az Art. 6. bekezdés 1 levél b) az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: a rendelet)
 • 4.2. Személyes adatainak kezelése az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése vagy az adatkezelő intézkedése az ilyen szerződés megkötése előtt.
 • 4.3. A kezelőnek nincs automatikus egyéni döntése az Art. Értelmében. Rendelet 22. -a.
 • 4.4. Az Üzemeltető az Ön személyes adatait a vonatkozó szerződés szerinti jogok és kötelezettségek joghatásainak időtartamáig és az archiválási célok érdekében a vonatkozó általánosan kötelező jogi előírások szerint kezeli, de legfeljebb az általánosan kötelező jogi előírások által meghatározott ideig. előírások.
 • 4.5. A felhasználónak lehetősége van feltétel nélküli hozzájárulást adni ahhoz, hogy a szolgáltató a felhasználó címére küldjön információkat és üzleti közleményeket. Ugyanakkor lehetősége van bármikor visszavonni ezt a beleegyezést.
 • 4.6. Az Ön személyes adatainak egyéb címzettjei egy csoportot alkotó személyek, az üzemeltető számára marketing szolgáltatásokat nyújtó személyek, az üzemeltetővel marketing platformokat biztosító személyek, valamint az üzemeltető számára az üzemeltető utasításainak megfelelően műszaki vagy szervezési tevékenységet végző személyek (személyes adatok szolgáltatói). ).
 • 4.7. Az adatkezelő nem kívánja továbbítani az Ön személyes adatait harmadik országba (az EU-n kívül) vagy egy nemzetközi szervezetnek,
 • 4.8. A rendeletben meghatározott feltételek mellett joga van hozzáférést kérni az adatkezelőtől személyes adataihoz, jogot kijavítani vagy törölni személyes adatait, vagy korlátozni azok feldolgozását, jogot tiltakozni személyes adatai kezelése ellen. és az Ön személyes adatainak továbbításának joga
 • 4.9. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozását megsértették vagy megsértik egy rendeletet, akkor többek között joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál.
 • 4.10. Nem köteles személyes adatokat megadni. Személyes adatainak megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, és személyes adatainak megadása nélkül a szerződést az üzemeltető nem kötheti meg és nem teljesítheti.

5. Záró rendelkezések

 • 5.1. Ha a weboldal használatával kapcsolatos kapcsolat vagy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés által létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodtak abban, hogy kapcsolatukra a szlovák jog az irányadó.
 • 5.2. A szolgáltató elérhetőségei: e-mail cím [email protected]
Utolsó frissítés: 2020. június 29
Fel